Här sitter Hans, Anna, Monica och Liselott. Tillsammans i vårt team och med våra patienter skapar vi tandvård med kvalité.

Vi säger aldrig nej till en ny patient.

På något sätt försöker vi alltid att hjälpa.

Ring 0499 – 42929